Kattungene 11 uker

Alle kattungene er flyttet hjemmende fra, untatt Elmà som blir boende her. 

Se flere bilder her''

Kattungene 10 uker

Kattunger 9 uker

Stallo`s Erke, gutt NFO a, 9 uker

Solg

Stallo`s Elle, jente NFO n 23/24, 9 uker

Solgt

Stallo`s Elmà, NFO n 22 9 uker, jente

Blir hjemme

Stallo`s Eira, NFO a 22 9 uker, gutt

Solgt

Kattungene er nå 8 uker/Kittens 8 week

Stallo's Elle - 8 uker NFO n 23/24

Stallo's Elmà - 8 uker NFO n 22

Blir hjemme

Stallo's Eira - 8 uker

NFO a 22

Stallo's Erke - 8 uker

NFO a

Kattunger 7 uker

Stallo's Eira - 7 uker

NFO a 22 - gutt/boy

Stallo's Elle - 7 uker

NFO n 23 jente/girl

Stallo's Elmà - 7 uker

NFO n 22, jente/girl
Blir i hjemme/Stay home

Stallo's Erke - 7 uker

NFO a, gutt/boy

Kattunger 6 uker

Kattunger 5 uker/Kittens 5 week

Stallo's Elmà, NFO n 22, jente, 730 gr.

Stallo's Elle, NFO n 23, jente 730 g

Stallo's Eira NFO a 23, gutt 730 gr.

Stallo's Erke NFO a gutt

Stallo's Elle NFO n23, 657 g, jente

Kattungene 4 -uker

Stallo's Elma , NFO n 22, 657 g, jente

Kattungene 4 -uker

Stallo's Eira, NFO a 23, 615 g, gutt

Kattungene 4 -uker

Stallo's Erke, NFO a, 700 g, gutt (kopi av pappaen

Kattungene 4 -uker

NFO n 23 jente 3 uker og 568 g.

3 ukers bilder av kattungene

NFO n 23 - gutt 3 uker og 550 g

3 ukers bilder av kattungene

NFO n 22 - jente 3 uker og 564 g

NFO a - gutt 3 uker og - 610 g

Kopi av pappaen Boss

Del denne siden