Kattungene 11 uker

Alle kattungene er flyttet hjemmende fra, untatt Elmà som blir boende her. 

 

Se flere bilder her''

Kattungene 10 uker

Kattunger 9 uker

 • Stallo`s Erke, gutt NFO a, 9 uker

  Solg

 • Stallo`s Elle, jente NFO n 23/24, 9 uker

  Solgt

 • Stallo`s Elmà, NFO n 22 9 uker, jente

  Blir hjemme

 • Stallo`s Eira, NFO a 22 9 uker, gutt

  Solgt

Kattungene er nå 8 uker/Kittens 8 week

 • Stallo's Elle - 8 uker NFO n 23/24

 • Stallo's Elmà - 8 uker NFO n 22

  Blir hjemme

 • Stallo's Eira - 8 uker

  NFO a 22

 • Stallo's Erke - 8 uker

  NFO a

Kattunger 7 uker

 • Stallo's Eira - 7 uker

  NFO a 22 - gutt/boy

 • Stallo's Elle - 7 uker

  NFO n 23 jente/girl

 • Stallo's Elmà - 7 uker

  NFO n 22, jente/girl
  Blir i hjemme/Stay home

 • Stallo's Erke - 7 uker

  NFO a, gutt/boy

Kattunger 6 uker

Kattunger 5 uker/Kittens 5 week

 • Stallo's Elmà, NFO n 22, jente, 730 gr.

 • Stallo's Elle, NFO n 23, jente 730 g

 • Stallo's Eira NFO a 23, gutt 730 gr.

 • Stallo's Erke NFO a gutt

 • Stallo's Elle NFO n23, 657 g, jente

  Kattungene 4 -uker

 • Stallo's Elma , NFO n 22, 657 g, jente

  Kattungene 4 -uker

 • Stallo's Eira, NFO a 23, 615 g, gutt

  Kattungene 4 -uker

 • Stallo's Erke, NFO a, 700 g, gutt (kopi av pappaen

  Kattungene 4 -uker

 • NFO n 23 jente 3 uker og 568 g.

  3 ukers bilder av kattungene

 • NFO n 23 - gutt 3 uker og 550 g

  3 ukers bilder av kattungene

 • NFO n 22 - jente 3 uker og 564 g

 • NFO a - gutt 3 uker og - 610 g

  Kopi av pappaen Boss