Planer 2018

 

 Planlegger ikke nytt kull før til høsten 2018

Da planlegger vi et kulle på Stallo´s Elmá og en fin herremann.......